IFE, Instituto pa Formashon den Enfermeria is het instituut voor opleidingen op het gebied van zorg en welzijn van Curaçao. Wij bieden al sinds 1978 opleidingen op verschillende niveau’s aan.

 

Oprichting

De Stichting Verpleegsterschool Nederlandse Antillen werd op 12 oktober 1977 opgericht. De stichting had tot doel: Het opleiden van verpleegkundigen-A voor de Nederlandse Antillen. Al gauw was dit doel achterhaald, omdat IFE zich op een steeds breder terrein ging bewegen.

Om adequater te kunnen inspelen op de ontwikkelingen in onze maatschappij heeft de Stichting Verpleegsterschool Nederlandse Antillen haar statuten gewijzigd op 22 oktober 1999.

Bij deze wijziging is de naam van de Stichting veranderd in Stichting IFE en het doel van de Stichting is ook gewijzigd.

 

Historie

Het doel van de stichting was verpleegkundigen A op te leiden voor de Nederlandse Antillen. Enerzijds geïnspireerd door ontwikkelingen in Nederland waar in de jaren zeventig, naast de tot dan toe gangbare inservice-opleidingen, ook dagopleidingen op MBO- en HBO niveau voor verpleegkundigen werden opgericht. Anderzijds doordat het St. Elisabeth ziekenhuis, besloot op te houden met het opleiden tot verpleegkundigen.

In september 1978 richtte de Stichting Verpleegsterschool Nederlandse Antillen een dagschool op genaamd: de Instituto pa Formashon den Enfermeria en startte met de eerste groep leerling verpleegkundige. Vanaf het begin van haar bestaan in het jaar 1978, heeft de Instituto pa Formashon den Enfermeria een enorme groei doorgemaakt. Thans is de IFE uitgegroeid tot een opleidingsinstituut voor werkers in de zorg en welzijn met een uitgebreid en divers pakket van opleidingsmogelijkheden op zowel MBO als HBO niveau.

Deze groei is vanaf september 1990 toegenomen gezien de zeer duidelijke manifesterende vraag naar verplegende beroepen dat zich afspeelt op Curaçao.

 

Achtergrond

Instituto pa Formashon den Enfermeria (IFE) is een instituut waar verschillende opleidingen op MBO en HBO niveau en verpleegkundige vervolgopleidingen in de gezondheidszorg worden gegeven. IFE heeft een open leercentrum met internet mogelijkheden waar je alle informatie over verschillende onderwerpen in de gezondheidszorg, de opleiding waar je mee bezig bent of wilt gaan doen, kan opzoeken.

In oktober 1977 werd de Stichting Verpleegsterschool Nederlandse Antillen door de toenmalige minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne middels oprichtingsakte van 12 oktober van genoemd jaar opgericht.

Het doel van de stichting was verpleegkundigen A op te leiden voor de Nederlandse Antillen. Enerzijds geïnspireerd door ontwikkelingen in Nederland waar in de jaren zeventig, naast de tot dan toe gangbare inservice-opleidingen, ook dagopleidingen op MBO- en HBO niveau voor verpleegkundigen werden opgericht. Anderzijds door de zeer precaire financiële problemen van het St. Elisabeth ziekenhuis, waardoor men besloot op te houden met het opleiden tot verpleegkundigen.

In september 1978 richtte deze Stichting Verpleegsterschool Nederlandse Antillen een dagschool op: de Instituto pa Formashon den Enfermeria. Vanaf haar bestaan in het jaar 1978, heeft de Instituto pa Formashon den Enfermeria een enorme groei doorgemaakt.

In 1978 startte de IFE met één groep leerling verpleegkundige. Thans is de IFE uitgegroeid tot een opleidingsinstituut voor werkers in de gezondheidszorg met een uitgebreid en divers pakket van opleidingsmogelijkheden op zowel MBO als HBO niveau.

Deze groei is vanaf september 1990 toegenomen gezien de zeer duidelijke manifesterende vraag naar beroepen binnen gezondheidszorg dat zich afspeelt op Curaçao.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting IFE luidt als volgt:

het verzorgen van onderwijs, vorming en training van beroepskrachten in de gezondheidszorg en welzijnszorg, de maatschappelijke dienstverlening en de agogische dienstverlening waaronder ook begrepen personeelswerk en organisatie in Curaçao en de Caribische regio in de ruimste zin van het woord.

het verrichten van onderzoek op het gebied van de gezondheidszorg en welzijnszorg, de maatschappelijke dienstverlening en de agogische dienstverlening, alsmede ten behoeve van de verdere ontwikkeling van haar activiteiten op het gebied van onderwijs, vorming en training.

het verrichten van onderzoek, het geven van advies en het verzorgen van trainingen op het gebied van de gezondheidszorg en welzijnszorg, de maatschappelijke dienstverlening en de agogische dienstverlening ten behoeve van derden.

het verzorgen van onderwijs aan anderen dan beroepskrachten.

Het Bestuur

 Het IFE bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:

Mevr. S. A. F. Martis-Treurniet

Vice voorzitter:

Dhr. R. G. Balentin

Secretaris:

Dhr. A. J. Winter

Penningmeester:

Dhr. G. F. M. A. Schob

Lid:

Dhr. G. P. J. de Windt

Lid:

Mevr. S. E. Lak

Lid:

Dhr. G.G. van Gils

Enthousiast? Meer Informatie? Aanmelden?

Ben je bij het lezen van deze website enthousiast geworden en wil je meer weten over ons aanbod van opleidingen, neem dan contact met ons op