Eén van de HBO opleidingen is de opleiding tot Leraar Verpleegkunde Tweedegraads. Dit is een 2-jarige deeltijdopleiding voor verpleegkundigen.

 

Doel van de opleiding

De LOV leidt studenten, die reeds als verpleegkundig beroepsbeoefenaar werkzaam zijn (of zijn geweest), op tot leraar verpleegkunde voor het verrichten van zowel docententaken in het middelbaar beroepsonderwijs als onderwijs- en opleidingstaken in de gezondheidszorg.

 

Opzet van de opleiding

De opleiding zal volgens de modulaire onderwijsvorm worden gegeven. Een module is een afgeronde onderwijseenheid. Elke module wordt afgesloten met één of meerdere toetsen. 

Binnen het programma van de LOV worden vier (4) leergebieden onderscheiden:

 • Beroepsinhoud;
 • Didactiek;
 • Vakdidactiek en
 • Toetsing en Examinering.

Het onderwijs is sterk toepassingsgericht. In de opleiding wordt grote waarde toegekend aan zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de student. Binnen het onderwijs wordt zoveel mogelijk aangesloten bij kennis en ervaring van de student. Het onderwijs heeft betrekking op een beroepstaak van de leraar verpleegkunde. 
In een module staat aangegeven:

 • de globale leerdoelen die worden nagestreefd;
 • de binnen- en buitenschoolse leeractiviteiten met de studiebelastinguren;
 • de wijze van het bepalen van de leerresultaten en de literatuur.

Maandelijks komen de studenten 3 à 4 dagen à 8 lesuren voor theorie op school. De onderwijsstage vindt plaats in het 2e leerjaar binnen een VSBO- of SBO school, Sector Zorg en Welzijn.

 

Duur van de opleiding

Tweejarige (2) deeltijdopleiding.

 

Doelgroep

Verpleegkundigen met minstens drie (3) jaar werkervaring en in het bezit van één van de onderstaande diploma’s:

 • Midden Management Opleiding(MMO)
 • Opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ)
 • Hoger Beroeps Opleiding Verpleegkundige(HBO-V)
 • Praktijkbegeleiding
 • Andere vervolgopleiding (ter bepaling door de IFE).

Deze verpleegkundigen dienen tevens als zodanig geregistreerd te staan bij Ministerie GMN. 

Start opleiding

Bij voldoende belangstelling en schriftelijke aanmelding.

 

Kosten

De kosten van de opleiding zijn op te vragen bij de IFE. Aanbetaling van f1200,- dient vóór aanvang van de opleiding voldaan te zijn.

Enthousiast? Meer Informatie? Aanmelden?

Ben je bij het lezen van deze website enthousiast geworden en wil je meer weten over ons aanbod van opleidingen, neem dan contact met ons op