Aan de IFE word je opgeleid tot Verpleegkundige. Met dit diploma ben je "breed" gekwalificeerd opgeleid. Dat wil zeggen dat je inzetbaar bent in alle werkvelden van de gezondheidszorg; kortom overal in de gezondheidszorg waar verpleegkundige taken verricht moeten worden, te weten:

 • extramurale gezondheidzorg
 • psychiatrisch ziekenhuis of instelling 
 • verstandelijk gehandicapten zorg
 • algemeen ziekenhuis
 • verpleeg/verzorgings instelling
 • verslavingszorg 

Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van het verpleegkundig proces. Je organiseert en coördineert de zorg rondom de zorgvrager en van daaruit bepaal je je verpleegkundig handelen. Daarnaast heb je een aantal randvoorwaardelijke taken, zoals kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering.

De opleiding tot Verpleegkundige is een dagopleiding. De studenten behouden hun status als student zowel op school als in het stageveld. Tijdens de stageperiodes ontvangt de student dus geen salaris.

 

De organisatie van het onderwijs

Het onderwijs dat je gaat volgen is dusdanig opgezet dat we ervan uit gaan dat alles wat je leert een relatie heeft met de beroepsuitoefening. Het beroep als verpleegkundige en de vaardigheden die je moet uitoefenen bepalen de inhoud van het onderwijs.

 

Duur en opzet van de opleiding

De opleiding Verpleegkunde is een 4 jaar durende dagopleiding bestaande uit een basisfase, een hoofdfase en een differentiatiefase. De basisfase duurt één jaar, de hoofdfase twee jaar en de differentiatiefase één jaar.

Gedurende de hele opleiding werk je aan het behalen van deelkwalificaties. Een deelkwalificatie kan uit verschillende modulen bestaan. Een module is een samenhangend geheel van theorie en vaardigheden behorend bij de deelkwalificaties. Wanneer je alle deelkwalificaties positief hebt afgesloten, word je toegelaten tot het eindexamen. Het diploma is wettelijk erkend.

De klassementor begeleidt je van het begin van de opleiding tot aan het einde van de opleiding. In het begin van de opleiding krijg je meer begeleiding dan aan het eind, daar je steeds meer leert om zelfstandig te werken. Naast de klassementor verzorgen andere docenten ook een aantal lessen. Kennis, houding en vaardigheden moeten op den duur gestalte krijgen in jouw functioneren als leerling verpleegkundige.

 

De praktijk

Het verpleegkundig beroep leer je niet alleen op school. Je leert het vooral in de omgang met patiënten. Wat het in werkelijkheid betekent om patiënten te verplegen en daarvoor verantwoordelijkheid te dragen, samen te werken met collega's en anderen die je dagelijks tijdens je stages tegenkomt, leer je alleen in de praktijk van de instelling. Aan het einde van de opleiding dien je over die kennis, houding en vaardigheden te beschikken om als beginnend beroepsbeoefenaar, dus als verpleegkundige te kunnen functioneren.

 

Mogelijkheden na de opleiding tot Verpleegkundige

Na de opleiding van verpleegkundige bestaat de mogelijkheid om verschillende verpleegkundige opleidingen te doen. Hier zijn wel enkele jaren werkervaring voor nodig.

 

Kosten verbonden aan de opleiding

De totale kosten van de opleiding zijn op te vragen bij de IFE. Stichting Studiefinanciering Curaçao geeft een aanvullende lening voor de opleiding Verpleegkundige bij de IFE, omdat de student  een gedeelte vergoedt krijgt via Enseñansa Liber Kòrsou.

 

Toelatingseisen

 • Diploma VSBO-TKL 
 • Verplegende IG Niveau 3
 • Verzorgende Niveau 3 diploma
 • Overgangsbewijs Havo-4 naar Havo-5
 • Toelatingsgesprek
 • Gezondheidsverklaring
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

 

Enthousiast? Meer Informatie? Aanmelden?

Ben je bij het lezen van deze website enthousiast geworden en wil je meer weten over ons aanbod van opleidingen, neem dan contact met ons op