* Noot: deze opleiding start niet ieder jaar. Is afhankelijk van de behoefte van het werkveld.

Aan de IFE word je opgeleid tot Apothekersassistent. Het beroep apothekersassistent is veelzijdig en brengt onder andere de volgende taken met zich mee: het begeleiden van de patiënt bij zijn geneesmiddelen gebruik, geneesmiddelen klaarmaken en afleveren en het bijhouden van de administratie. De voornaamste plaatsen waar je aan de slag kunt als je gediplomeerd apothekersassistent bent,  zijn:

  •  de openbare apotheek
  •  de ziekenhuisapotheek 
  •  de farmaceutische groothandel.

Als apothekersassistent dien je over enkele belangrijke vaardigheden te beschikken. Eén van de belangrijkste vaardigheden is je communicatieve vaardigheid. De apothekersassistent heeft als taak zieke mensen helpen beter te worden door hen uit te leggen hoe ze geneesmiddelen moeten gebruiken. Bij het afleveren van geneesmiddelen aan de patiënt heb je als apothekersassistent vooral een controle taak. Ook bij het bereiden van medicijnen is deze controle taak heel belangrijk. Je moet verder nauwkeurig zijn, ook bijv. bij het uitschrijven van de declaraties van de kosten van geneesmiddelen naar de verschillende verzekeraars en bij het bijhouden van de voorraden. En dan moet je kunnen samenwerken. Het samenwerken in teamverband in de apotheek zorgt  voor collegialiteit en een goede sfeer in de apotheek.

De opleiding tot Apothekersassistent is een dagopleiding. De studenten behouden hun status als student zowel op school als in het stageveld. Tijdens de stageperiode ontvangt de student dus geen salaris.

 

De organisatie van het onderwijs

Het onderwijs dat je gaat volgen is dusdanig opgezet, dat we ervan uitgaan dat alles wat je leert een relatie heeft met de beroepsuitoefening. Het beroep als apothekersassistent en de vaardigheden die je moet uitoefenen bepalen de inhoud van het onderwijs.

 

Duur en opzet van de opleiding

De opleiding tot apothekersassistent is een 3 jaar durende dagopleiding. Ieder leerjaar bestaat uit perioden van een theoretisch en een praktisch gedeelte. Daarnaast wordt er ieder leerjaar stage gelopen in een apotheek.

Gedurende de hele opleiding werk je aan het behalen van deelkwalificaties. Een deelkwalificatie kan uit verschillende modulen bestaan. Een module is een samenhangend geheel van theorie en vaardigheden behorend bij de deelkwalificaties. Wanneer je alle deelkwalificaties positief hebt afgesloten, word je toegelaten tot het eindexamen. Het diploma is wettelijk erkend.

De klassementor begeleidt je van het begin tot aan het einde van de opleiding. In het begin van de opleiding krijg je meer begeleiding dan aan het eind, daar je steeds meer leert om zelfstandig te werken. Naast de klassementor verzorgen andere docenten ook een aantal lessen. Kennis, houding en vaardigheden moeten op den duur gestalte krijgen in jouw functioneren als leerling apothekersassistent.

 

De praktijk

Het beroep van apothekersassistent leer je niet alleen op school. Je leert het vooral in de omgang in je stageveld met de patiënten en collega’s. Wat het in werkelijkheid betekent medicijnen te bereiden en af te geven aan de patiënt en daarvoor verantwoordelijkheid te dragen en samen te werken met collega’s en anderen die je dagelijks in je stages tegenkomt, leer je alleen in de praktijk van de apotheek. Aan  het einde van de opleiding dien je over die kennis, houding en vaardigheden te beschikken om als beginnende beroepsbeoefenaar, dus als apothekersassistent te kunnen functioneren.

 

Kosten verbonden aan de opleiding

De totale kosten van de opleiding zijn op te vragen bij de IFE. Stichting Studiefinanciering Curaçao geeft een aanvullende lening voor de opleiding Apothekersassistent Niveau 4 bij de IFE, omdat de student  een gedeelte vergoedt krijgt via Enseñansa Liber Kòrsou.

 

Toelatingseisen

  • Mavo diploma /VSBO-TKL met scheikunde als examenvak en verder één van de volgende vakken in het pakket: biologie, natuurkunde of wiskunde;
  • Overgangsbewijs Havo-4 naar Havo-5 (profiel Nat.-Gez.);
  • Toelatingsgesprek;
  • Instaptoets basisrekenen/scheikunde;
  • Gezondheidsverklaring;
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Enthousiast? Meer Informatie? Aanmelden?

Ben je bij het lezen van deze website enthousiast geworden en wil je meer weten over ons aanbod van opleidingen, neem dan contact met ons op