Aan de IFE word je opgeleid tot Doktersassistent. Het beroep doktersassistent is veelzijdig en brengt onder andere de volgende taken met zich mee: het toepassen van standaardprocedures(management, beheer en administratie en combinaties van (standaard) procedures (intake en voorlichting). De voornaamste plaatsen waar je aan de slag kunt als je gediplomeerd doktersassistent bent zijn:

 • solo praktijk (dokter/specialist)
 • groepspraktijk (dokter/specialist) 
 • gezondheidscentrum
 • polikliniek
 • sociale gezondheidszorg (ARBO-dienst, Bedrijfsgezondheidszorg, Jeugdgezondheidszorg en G&GZ)

Als doktersassistent dien je over enkele belangrijke vaardigheden te beschikken. Eén van de belangrijkste vaardigheden is je communicatieve vaardigheid. De doktersassistent  heeft als taak zieke mensen te assisteren, is het eerste aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt en heeft inzicht in de vraag of de behoefte van de patiënt/cliënt en kan de vereiste zorg efficiënt uitvoeren. De doktersassistent handelt volgens gemaakte afspraken en bepaalt het moment en situatie waarin werkzaamheden uitgevoerd worden en werkt alleen of in teamverband. Indien hij/zij als enige doktersassistent werkt, zal er geen verantwoording plaats vinden tegenover collega’s (niet hiërarchisch) terwijl dit in situaties waarbij de doktersassistent wel met collega’s werkt wel het geval zal zijn. Daarnaast kan de doktersassistent overleg voeren met werkers uit andere disciplines.

 De opleiding tot Doktersassistent is een dagopleiding. De studenten behouden hun status als student zowel op school als in het stageveld. Tijdens de stageperiode ontvangt de student dus geen salaris.

 

De organisatie van het onderwijs

Het onderwijs dat je gaat volgen is dusdanig opgezet, dat we ervan uitgaan dat alles wat je leert een relatie heeft met de beroepshouding. Het beroep als Doktersassistent en de vaardigheden die je moet uitoefenen bepalen de inhoud van het onderwijs.

 

Duur en opzet van de opleiding

De opleiding tot doktersassistent is een 3 jaar durende dagopleiding. Ieder leerjaar bestaat uit perioden van een theoretisch en een praktisch gedeelte. Daarnaast wordt er ieder leerjaar stage gelopen op verschillende locaties.

Gedurende de opleiding werk je aan het behalen van deelkwalificaties. Een deelkwalificatie kan uit verschillende modules bestaan. Een module is een samenhangend geheel van vaardigheden behorend bij de deelkwalificaties. Wanneer je alle deelkwalificaties positief hebt afgesloten, word je toegelaten tot het eindexamen. Het diploma is wettelijk erkend.

De klassementor begeleidt je van het begin tot aan het einde van de opleiding. In het begin van de opleiding krijg je meer begeleiding dan aan het eind, daar je steeds meer leert om zelfstandig te werken. Naast de klassementor verzorgen andere docenten ook een aantal lessen. Kennis, houding en vaardigheden moeten op den duur gestalte krijgen in jouw functioneren als leerling doktersassistent.

 

De praktijk

Het beroep van doktersassistent leer je niet alleen op school. Je leert het vooral in de omgang in je stageveld met de patiënten/cliënten en collega’s. Wat het in werkelijkheid betekent om zorg aan de patiënten/cliënten te verlenen en daarvoor verantwoordelijkheid te dragen, samen te werken met eventuele collega’s en anderen die je dagelijks in je stages tegenkomt leer je alleen in de praktijk. Aan het einde van de opleiding dien je over die kennis, houding en vaardigheden te beschikken om als beginnende beroepsoefenaar, dus als doktersassistent te kunnen functioneren.

 

Kosten verbonden aan de opleiding

De totale kosten van de opleiding zijn op te vragen bij de IFE. Stichting Studiefinanciering Curaçao geeft een aanvullende lening voor de opleiding Doktersassistent Niveau 4 bij de IFE, omdat de student  een gedeelte vergoedt krijgt via Enseñansa Liber Kòrsou.

 

Toelatingseisen

 • Mavo diploma of VSBO-TKL
 • Diploma Ziekenverzorgende/Verzorgende IG
 • Overgangsbewijs Havo-4 naar Havo 5
 • Toelatingsgesprek
 • Gezondheidsverklaring
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Enthousiast? Meer Informatie? Aanmelden?

Ben je bij het lezen van deze website enthousiast geworden en wil je meer weten over ons aanbod van opleidingen, neem dan contact met ons op