Aan de IFE word je opgeleid tot helpende zorg. Met dit diploma verricht je werkzaamheden gericht op de persoonlijke leefsfeer van de zorgvrager. De voornaamste plaatsen waar je aan de slag kunt als gediplomeerde helpende zorg, zijn:

  • bejaarden tehuis
  • verzorgingshuis
  • instelling voor lichamelijk- of verstandelijk gehandicapten
  • extramurale bejaardenzorg

Als helpende zorg stimuleer en ondersteun je de zelfzorg en zelfredzaamheid van de zorgvrager, waarbij de nadruk op huishoudelijk werk en persoonlijke verzorging ligt.

De opleiding tot Helpende zorg is een dagopleiding. De studenten behouden hun status als student zowel op school als in het stageveld. Tijdens de stageperiode ontvangt de student dus geen salaris.

 

De organisatie van het onderwijs

Het onderwijs dat je gaat volgen is dusdanig opgezet dat we er van uitgaan dat alles wat je leert een relatie heeft met de beroepsuitoefening. Het beroep als helpende en de vaardigheden die je moet uitoefenen bepalen de inhoud van het onderwijs.

 

Duur en opzet van de opleiding

De opleiding tot helpende zorg is een 2 jaar durende dagopleiding bestaande uit een basisjaar en een verdieping in het 2e jaar. Gedurende de hele opleiding werk je aan het behalen van deelkwalificaties. Een deelkwalificatie bestaat uit verschillende module handleidingen. Een module is een samenhangend geheel van theorie en vaardigheden behorende bij de deelkwalificatie.

Wanneer je alle deelkwalificaties positief hebt afgesloten word je toegelaten tot het eindexamen. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Het diploma is wettelijk erkend.

De klassementor begeleidt je van het begin van de opleiding tot aan het einde van de opleiding. In het begin van de opleiding krijg je meer begeleiding dan aan het eind, daar je steeds meer leert om zelfstandig te werken. Naast de klassementor verzorgen andere docenten ook een aantal lessen. Kennis, houding en vaardigheden moeten op den duur gestalte krijgen in jouw functioneren als leerling helpende.

 

De praktijk  

Het beroep van helpende zorg leer je niet alleen op school. Je leert het vooral in de omgang met de zorgvrager. Wat het in werkelijkheid betekent om de zorgvrager te ondersteunen in zijn activiteiten van het dagelijks leven, samen te werken met collega's en anderen die je dagelijks tijdens de stage tegenkomt leer je alleen in de praktijk van de instelling. Aan het einde van de opleiding dien je over die kennis, houding en vaardigheden te beschikken om als beginnend beroepsbeoefenaar, dus als helpende te kunnen functioneren.  

 

Mogelijkheden na de opleiding tot helpende

Je kan toegelaten worden tot de opleiding tot Verzorgende IG.

 

Kosten verbonden aan de opleiding

De totale kosten van de opleiding zijn op te vragen bij de IFE. Stichting Studiefinanciering Curaçao geeft een aanvullende lening voor de opleiding Helpende Zorg Niveau 2 bij de IFE, omdat de student  een gedeelte vergoedt krijgt via Enseñansa Liber Kòrsou.

 

Toelatingseisen

  • Diploma VSBO-PBL
  • Diploma Zorghulp Niveau 1
  • Toelatingsgesprek
  • Gezondheidsverklaring
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Enthousiast? Meer Informatie? Aanmelden?

Ben je bij het lezen van deze website enthousiast geworden en wil je meer weten over ons aanbod van opleidingen, neem dan contact met ons op