Eén van de HBO opleidingen is de opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg. Dit is een 2½-jarige deeltijdopleiding voor verpleegkundigen.

Er is gekozen voor de praktijkvariant van de MGZ-opleiding met twee afstudeerrichtingen:

  1. de Algemene Gezondheidszorg(A.G.Z.)
  2. de Geestelijke Gezondheidszorg(G.G.Z.).

 

Doel van de opleiding

De opleiding biedt een voorbereiding op het beroep van verpleegkundige in de Maatschappelijke Gezondheidszorg. Hierbij gaan we uit van de kennis, inzichten en vaardigheden, door de student al opgedaan in de initiële opleiding tot verpleegkundige en eventueel in de praktijk van het werk. 

 

Opzet van de opleiding

De opleiding zal volgens de modulaire onderwijsvorm worden gegeven. Een module is een afgerond onderwijseenheid. Elke module wordt afgesloten met één of meerdere toetsen.

Gedurende de gehele opleiding vindt er een integratie plaats van de theorie in de praktijk van de eigen werkveld/instelling. Binnen het onderwijs wordt zoveel mogelijk aangesloten bij kennis en ervaring van de student.

 In een module staat aangegeven:

  • de globale leerdoelen die worden nagestreefd;
  • de binnen- en buitenschoolse leeractiviteiten met de studiebelastinguren;
  • de wijze van het bepalen van de leerresultaten;
  • de literatuur

Maandelijks komen de studenten 3 à 4 dagen à 8 lesuren voor theorie op school. De praktijk c.q. stage is gedurende de gehele opleiding en vindt plaats in eigen werkveld/instelling.

 

Doelgroep

Verpleegkundigen met minimaal 2 jaar werkervaring en werkende in de maatschappelijke gezondheidszorg.

 

Start opleiding

Bij voldoende belangstelling en schriftelijke aanmelding.

 

Duur van de opleiding

Twee en een half (2½) jarige deeltijdopleiding.

 

Kosten

De kosten van de MGZ opleiding zijn op te vragen bij de IFE. Aanbetaling van f1200,- dient vóór aanvang van de opleiding voldaan te zijn.

Enthousiast? Meer Informatie? Aanmelden?

Ben je bij het lezen van deze website enthousiast geworden en wil je meer weten over ons aanbod van opleidingen, neem dan contact met ons op