Eén van de HBO opleidingen is de opleiding Midden Management. Dit is een 2½-jarige deeltijdopleiding voor verpleegkundigen en andere werkers in de gezondheidszorg  of welzijn met een middelbare beroepsopleiding.

 

Doel van de opleiding

De MMO opleiding is er op gericht bij studenten specifieke bekwaamheden te ontwikkelen die de grondslag vormen voor de uitoefening van een leiderschapsfunktie op middenkaderniveau op bepaalde terreinen van de gezondheidszorg en welzijn in Curaçao.

 

Opzet van de opleiding

De opleiding zal volgens de modulaire onderwijsvorm worden gegeven. Een module is een afgeronde onderwijseenheid. Elke module wordt afgesloten met één of meerdere toetsen. Binnen het programma van de kaderopleiding worden drie (3) leergebieden onderscheiden:

  • Management 
  • Leiderschap 
  • Beroepsverdieping

Gedurende de gehele opleiding vindt er een integratie plaats van de theorie in de praktijk van de eigen werkveld/instelling. Binnen het onderwijs wordt zoveel mogelijk aangesloten bij kennis en ervaring van de student.

In een module staat aangegeven:

  • de globale leerdoelen die worden nagestreefd;
  • de binnen- en buitenschoolse leeractiviteiten met de studiebelastinguren;
  • de wijze van het bepalen van de leerresultaten;
  • de literatuur

Maandelijks komen de studenten 3 à 4 dagen à 8 lesuren voor de theorie op school. In een module worden verschillende thema’s m.b.t. het leergebied behandeld.

 

Doelgroep

Verpleegkundigen en werkers in de gezondheidszorg of welzijn met een middelbare beroepsopleiding en werkende in een funktie waar leiderschap en management uitgeoefend worden. 

 

Start opleiding

Bij voldoende belangstelling en schriftelijke aanmelding.

 

Duur van de opleiding

Twee en een half (2½) jarige deeltijdopleiding.

 

Kosten

De kosten van de MMO zijn op te vragen bij de IFE. De aanbetaling f1200,- dient vóór aanvang van de opleiding voldaan te zijn.

Enthousiast? Meer Informatie? Aanmelden?

Ben je bij het lezen van deze website enthousiast geworden en wil je meer weten over ons aanbod van opleidingen, neem dan contact met ons op