Aan de IFE word je opgeleid tot Operatieassistent. Met dit diploma ben je inzetbaar op een operatiekamer. De operatiekamer is de plaats waar patiënten behandeld worden voor een chirurgische ingreep in of aan hun lichaam. De patiënt hoeft niet altijd ziek te zijn. Er komen ook patiënten in de operatiekamer die een onderzoek moeten ondergaan of om testen te laten uitvoeren. Operaties worden meestal onder algehele verdoving gedaan, maar er kunnen ook vele behandelingen worden uitgevoerd waarbij de patiënt alleen plaatselijk wordt verdoofd. In de operatiekamer komen veel specialisten hun taak uitvoeren.

Als operatieassistent sta je de gespecialiseerde arts bij, afhankelijk van de zwaarte en duur van de operatie. De assistent helpt mee om de apparaten, die gebruikt worden tijdens de operatie, op de juiste manier te bedienen en het instrumentarium, welke de chirurg gebruikt, in de juiste volgorde aan te reiken. Als een hecht team werken deze mensen allemaal nauw samen om de operaties een succes te maken.

De opleiding tot Operatieassistent is een combinatie van theorie en praktijk. De studenten behouden hun status als student zowel op school als in het stageveld. Tijdens de stageperiode ontvangt de student dus geen salaris. De meeste studenten studeren op basis van een studielening.

De organisatie van het onderwijs  

Het onderwijs dat je gaat volgen is dusdanig opgezet dat we ervan uit gaan dat alles wat je leert een relatie heeft met de beroepsuitoefening. Het beroep als operatieassistent en de vaardigheden die je moet uitoefenen bepalen de inhoud van het onderwijs.

Duur en opzet van de opleiding

De opleiding duurt 3 jaar en bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Je moet dus leren en werken, want het beroep van operatieassistent leer je voornamelijk in de praktijk. Je zult dus vele stages lopen op alle afdelingen van het operatiekamer complex van een algemeen ziekenhuis. Dit houdt in dat je volledig deelneemt in het werkschema van het ziekenhuis waar je stage loopt.

De opleiding is verdeeld in een beroepsvoorbereidende periode en een beroepsbegeleidende periode. De beroepsvoorbereidende periode bestaat uit één periode van 6 maanden en de beroepsbegeleidende periode bestaat uit 5 periodes van in totaal 30 maanden.

Zoals begrijpelijk bestaat je vakkenpakket uit vakken die te maken hebben met operatietechnieken en chirurgie.

De opleiding wordt afgesloten met een examen dat je het diploma Operatieassistent geeft. Het diploma is wettelijk erkend.

Mogelijkheden na de opleiding tot operatieassistent

Indien je gekozen hebt voor chirurgie, kan je verder studeren voor anesthesie en specialisaties in neurochirurgie, oogheelkunde, urologie, orthopedie, hart en vaatchirurgie in het buitenland.

Kosten verbonden aan de opleiding

De totale kosten van de opleiding zijn op te vragen bij de IFE. Stichting Studiefinanciering Curaçao geeft een studielening voor de opleiding Operatieassistent.

 

Toelatingseisen

  • HAVO/VWO diploma met bij voorkeur exacte vakken in het vakkenpakket (profiel Nat.-Gez.)
  • Diploma Verpleegkundige MBO niveau 4 of HBO-V
  • Toelatingsgesprek
  • Gezondheidsverklaring
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

 

Enthousiast? Meer Informatie? Aanmelden?

Ben je bij het lezen van deze website enthousiast geworden en wil je meer weten over ons aanbod van opleidingen, neem dan contact met ons op