Inschrijven

Create your own user feedback survey

Naast de basisopleidingen verzorgt de IFE een aantal vervolgopleidingen voor verpleegkundigen, te weten:

 • Intensive Care verpleegkundige;
 • Neonatologie verpleegkundige;
 • Recovery verpleegkundige;
 • Spoedeisende hulp verpleegkundige;
 • Cardiac neuro care verpleegkundige;
 • Kinderverpleegkundige; 
 • Obstetrische- en gynaecologische verpleegkundige;
 • Oncologie verpleegkundige;
 • Spoedeisende hulp.

 

Doel

Specifieke verpleegkundige zorg verlenen aan bovengenoemde patiënten groeperingen.

 

Opzet van de opleidingen

Deze opleidingen zullen volgens de modulaire onderwijsvorm worden gegeven. Een module is een afgeronde onderwijseenheid. Elke module wordt afgesloten met één of meerdere toets.

Enkele belangrijke verpleegkundige onderdelen naast de specifieke modules zijn:

 • CanMEDS rollen en invulling hiervan;
 • Klinisch redeneren;
 • Ethiek en recht;
 • Professionaliteit en kwaliteit;
 • Kennis en wetenschap.

In een module staat aangegeven:

 • de eindtermen waaraan voldaan moet worden;
 • de globale leerdoelen die worden nagestreefd;
 • de binnenschoolse leeractiviteiten met de studie belastinguren;
 • de wijze van het bepalen van de leerresultaten;
 • de literatuur.

Maandelijks komen de studenten 3 á 4 dagen á 8 lesuren voor theorie op school. De praktijk c.q. stage is gedurende de gehele opleiding en vindt plaats in eigen werkveld/instelling.

 

Doelgroep

Verpleegkundigen die al 4 á 6 maanden op een specialistische afdeling werkzaam zijn.

 

Start opleiding

De opleidingen gaan van start aan de hand van de behoeften van, en in samenspraak met de instellingen. Vóór de start van de opleiding dient de verpleegkundige een voortraject van 12 theoriedagen verdeeld over 3 maanden te volgen.Bij het behalen hiervan heeft de verpleegkundige toegang tot de vervolgopleiding.

Duur van de opleiding:

 • Intensive Care verpleegkundige

18 maanden

 • Neonatologie verpleegkundige

16 maanden 

 • Recovery verpleegkundige

14 maanden 

 • Spoedeisende hulp verpleegkundige

18 maanden 

 • Cardiac care/neuro verpleegkundige

18 maanden 

 • Kinderverpleegkundige

18 maanden 

 • Obstetrische- en gynaecologische verpleegkundige  

18 maanden

 • Oncologie verpleegkundige

16 maanden

 • Dialyse verpleegkundige

15 maanden 

 

Kosten

De kosten van de Vervolgopleidingen zijn op te vragen bij de IFE. Aanbetaling van F1200,- dient vóór aanvang van de opleiding betaald te zijn op: RBTT  10031839 t.n.v. Stichting BOVO met vermelding van Vervolgopleiding.

Enthousiast? Meer Informatie? Aanmelden?

Ben je bij het lezen van deze website enthousiast geworden en wil je meer weten over ons aanbod van opleidingen, neem dan contact met ons op