Aan de IFE word je opgeleid tot verzorgende IG. Met dit diploma ben je gekwalificeerd opgeleid. Dat wil zeggen dat je voornamelijk inzetbaar bent in instellingen van de gezondheidszorg waar langdurige zorg geboden word, te weten:

 • verzorgings-/verpleeghuis
 • psychiatrische instelling
 • extramurale gezondheidszorg
 • verstandelijk gehandicapten zorg

Als verzorgende IG biedt je hulp op die plaatsen en die momenten, waarin de primaire leefomgeving van de zorgvrager aanvulling nodig heeft. Het uitgangspunt van de zorgverlening is de handhaving en stimulering van de zelfbekwaamheid van de zorgvrager

De werkzaamheden van een verzorgende IG omvatten:

 • het zelfstandig opstellen van een zorgplan;
 • de uitvoering van zorg: zorg voor leefomgeving,
 • somatische zorg;
 • begeleiding van de zorgvrager;
 • het signaleren van veranderingen in gezondheid en welbevinden;
 • coördinatie, overleg en afstemming met anderen, kwaliteitszorg.

De opleiding tot verzorgende IG is een dagopleiding. De studenten behouden hun status zowel op school als in het stageveld. Tijdens de stageperiode ontvangt de student dus geen salaris.

 

De organisatie van het onderwijs

Het onderwijs dat je gaat volgen is dusdanig opgezet dat we er van uitgaan dat alles wat je leert een relatie heeft met de beroepsuitoefening. Het beroep als verzorgende IG en de vaardigheden die je moet uitoefenen bepalen de inhoud van het onderwijs. Als verzorgende IG volg je een traject met deelkwalificaties verplegende elementen, gelijk aan de ziekenverzorgende.

 

Duur en opzet van de opleiding

De opleiding tot verzorgende IG is een 3 jaar durende dagopleiding bestaande uit een generiek basisjaar, een verbreding/verdieping in het 2e jaar en in het 3e jaar verbreding/ verdieping in verplegende elementen voor het uitvoeren van specifieke verpleegtechnische vaardigheden.

Gedurende de hele opleiding werk je aan het behalen van deelkwalificaties. Een deelkwalificatie bestaat uit verschillende modulen. Een module is een samenhangend geheel van vaardigheden behorend bij de deelkwalificatie. Wanneer je alle deelkwalificaties positief hebt afgesloten word je toegelaten tot het eindexamen. Het diploma is wettelijk erkend.

De klassementor begeleidt je van het begin van de opleiding tot aan het einde van de opleiding. In het begin van de opleiding krijg je meer begeleiding dan aan het eind, daar je steeds meer leert om zelfstandig te werken. Naast de klassementor verzorgen andere docenten ook een aantal lessen. Kennis, houding en vaardigheden moeten op den duur gestalte krijgen in jou functioneren als leerling verzorgende IG.

 

De praktijk  

Het beroep van verzorgende IG leer je niet alleen op school. Je leert het vooral in de omgang met de zorgvrager. Wat het in werkelijkheid betekent om de zorgvrager te ondersteunen in zijn basisbehoeften samen te werken met collega's en anderen die je dagelijks tijdens de stages tegenkomt, leer je alleen in de praktijk van de instelling. Aan het einde van de opleiding dien je over die kennis, houding en vaardigheden te beschikken om als beginnend beroepsbeoefenaar, dus als verzorgende IG te kunnen functioneren.

 

Mogelijkheden na de opleiding tot Verzorgende IG

Je kan toegelaten worden tot de opleiding tot verpleegkundige in het eerste leerjaar.

 

Kosten verbonden aan de opleiding

De totale kosten van de opleiding zijn op te vragen bij de IFE. Stichting Studiefinanciering Curaçao geeft een aanvullende lening voor de opleiding tot Verzorgende IG bij de IFE, omdat de student  een gedeelte vergoedt krijgt via Enseñansa Liber Kòrsou.

 

Toelatingseisen

 • Diploma VSBO-PKL 
 • Diploma Helpende Zorg Niveau 2
 • Overgangsbewijs Mavo-3 naar Mavo-4
 • Toelatingsgesprek
 • Gezondheidsverklaring
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Enthousiast? Meer Informatie? Aanmelden?

Ben je bij het lezen van deze website enthousiast geworden en wil je meer weten over ons aanbod van opleidingen, neem dan contact met ons op